Savannah Christmas Cocktail Napkin

Savannah Christmas Cocktail Napkin

Regular price
$7.95
Sale price
$7.95

Triple-ply Caspari cocktail napkin.  20 / pack.