Gray Striped Kimono

Gray Striped Kimono

Regular price
$32.95
Sale price
$32.95

100% Polyester.

Size:  35" x 35"